Print PDF

FELHÍVÁS

 

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ

SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS

TANÚSÍTVÁNYT

 NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE

2011

 
 

Tisztelt Olvasó!    Képzéseinkre azok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a népi kismesterségek iránt.
    - Várjuk a PEDAGÓGUSOKAT! A kormány 277/1997. (XII. 22.) rendelete, a közoktatási törvény felhatalmazása alapján a pedagógusok kötelező 7 évenkénti továbbképzésben vesznek részt. A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, fejlesztésére, bővítésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében az intézmény tevékenységének megszervezéséhez.
    Intézményünk olyan képzési lehetőségeket kíván a pedagógusok figyelmébe ajánlani, amelyek a közművelődés több évtizedes múltja során felhalmozódtak. Speciális tudásra és tapasztalatokra építve gazdag módszertani és elmélyült szakmai ismereteket közvetítenek a résztvevők felé.
    Akkreditált képzéseink óraszáma biztosítja az új ismeretanyag gyakorlási lehetőségét is. Az intézményi források, illetve a központi továbbképzési támogatás lehetővé teszi, hogy ajánlatunkban szereplő képzésekre a pedagógusok támogatást kapjanak.
    - Várjuk az ÁLLÁSKERESŐK jelentkezését, akik elhelyezkedési esélyüket növelhetik újabb szakmai végzettség megszerzésével és azokat, akiknek állásuk megtartásához újabb szakmai ismeretek szükségesek.  Álláskeresők kérhetik a Megyei Munkaügyi Központok támogatását.
-    Várjuk az érdeklődők jelentkezését, akik az általunk felajánlottak közül újabb ismereteket kívánnak elsajátítani.
    A foglalkozások vezetői felkészült szakemberek, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület neves oktatói.    

A képzéseket 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.
    
Bízunk ajánlataink kedvező fogadtatásában.

A felnőttképzés nyilvántartási száma: 21223-2007.
Felső- és középfokú VÉGZETTSÉGET NYÚJTÓ

KÉPZÉSEKI. Népi kismesterségek


 1. Bogná
 2. Bútorműves
 3. Csipkekészítő
 4. Díszműkovács
 5. Fajátékkészítő                                                                            
 6. Faműves
 7. Fazekas
 8. Gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő
 9. Kádár
 10. Kályhás
 11. Kézi- és gépi hímző   
 12. Kosárfonó és fonott-bútor készítő 
 13. Nemezkészítő        
 14. Népi bőrműves     
 15. Ötvös-aranyműves    
 16. Szíjgyártó-nyerges 
 17. Szőnyegszövő    
 18. Takács            
 19. Textilműves – kézműves  II. Népi játék és kismesterség oktatója           


III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak


1.)    Népi játszóházi foglalkozás vezető            
2.)    Népi ékszerkészítő                                                         
    

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK1.  BOGNÁR


A szakképzés azonosító száma: OKJ 315430400103101
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők megismerkednek a bognár  mesterség alapjaival A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat,ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tantárgyak: a biztonságos munkavégzés feladatai, gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok, munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok, alapvető tömörfa megmunkálási feladatok, fűrészáru gyártási feladatai, famegmunkáló feladatok, bognár-kádár közös feladatok, fából készült járművek készítésének feladatai
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011.július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.

2.) BÚTORMŰVES

A szakképzés azonosító száma: OKJ 54210300000000
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma:  A bútorműves szakmai elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat,ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tantárgyak: művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat, munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek, kreatív szakmai tervezés, bútorműves tárgyak készítése,
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.


3.) CSIPKEKÉSZÍTŐ

A szakképzés azonosító száma: OKJ 312150200103101
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi csipkekészítő szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A hallgató a képzés során megtanulja a különböző kézi csipkekészítési eljárásokat és díszítő elemeket, továbbá a tervezés alapismereteit.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, kézi csipkekészítés szakmaelmélete és gyakorlata.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész


4.) DÍSZMŰKOVÁCS

A szakképzés azonosító száma: OKJ 54210600000000
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a díszműkovács szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása.
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat,ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tantárgyak: művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat, munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek, kreatív szakmai tervezés, díszműkovácsolás gyakorlata,  általános fémmegmunkálás,
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.5.) FAJÁTÉKKÉSZÍTŐ

A szakképzés azonosító száma: OKJ 312150200103102
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a fajáték készítő szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A résztvevők a faipari alapismeretek segítségével hagyományos, illetve mai játékokat készíthetnek. Képessé válnak ezen játékok tervezésére is.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, fajáték vizuális művészeti ismeretek, fajáték készítő szakmaelmélet és technológia, fajáték készítés technológiai folyamata.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Széll János, etnográfus, Népi Iparművész, Králik János, faműves oktató

6.) FAMŰVES

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103103
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: faipari szakmák – asztalos, ács – alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátítása. A résztvevők megtanulják a népi fafaragó kultúra díszítő eljárásait. A képzési idő során önálló tervezésre is alkalmassá válnak.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, faműves vizuális művészeti ismeretek, faműves szakmaelmélet és technológia, faművesség technológiai gyakorlata.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június.
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Széll János, etnográfus, Népi Iparművész, Králik János, Faműves oktató

7) FAZEKAS

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103104
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a fazekas szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők megismerkedhetnek Magyarország fazekas központjainak történetével, díszítő eljárásaival. Megtanulják a népi fazekasság formavilágát, az igényes és ízléses díszítőelemek készítésének technikáját.

Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, fazekasság szakmaelmélete és gyakorlata.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti foglalkozásvezető: Barcsay Andrea, etnográfus, Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett Népi Iparművész
Gyakorlati foglalkozásvezető: Hugyecz László, Fazekas mester


8.) GYÉKÉNY-, SZALMA-, CSUHÉJ TÁRGYKÉSZÍTŐ


A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103105
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők megismerkednek a gyékény-, szalma- és csuhéfonás alapismereteivel, továbbá elsajátítják a használati tárgyak és játékok készítésének fortélyait, a fenti anyagok felhasználásával.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, vizuális alapismeretek, gyékény-szalma-csuhé szakmaelmélet és gyakorlat.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011.július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Bencsik Márta és Hodoroga Péter, Népi Iparművészek

9.) KÁDÁR


A szakképzés azonosító száma: OKJ 315430400103102
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők megismerkednek a kádár mesterség alapjaival A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat,ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tantárgyak: a balesetmentes munkavégzés feladatai, gyártás előkészítés és minőségellenőrzési feladatok, munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok, alapvető tömörfa megmunkálási feladatok, fűrészáru gyártási feladatai, famegmunkáló feladatok, bognár-kádár közös feladatok, kádár termékek gyártási feladatai
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011.július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.


10.) KÁLYHÁS

A szakképzés azonosító száma: OKJ 315821300000000
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
A kályhás szakmán belül rész-szakképesítés is szerezhető cserépkályha készítés, - azonosító szám: 3158213-01003101 - és kandallóépítő, - azonosító szám: 3158213-01003102 – szakmákból.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók megismerkednek a cserépkályhák, nyitott és zárt terű kandallók, népi kemencék építésével, átrakásával, átépítésével, tisztításával és javításával.
Tantárgyak: Építőipari vállalkozási alapismeretek, hőtan, tüzelőszerkezetek, cserépkályha- és kandallóépítés elmélete és gyakorlata
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 188.000 Ft, (amely magába foglalja a felhasznált anyagköltséget is) és a vizsgadíj.
Elméleti foglalkozásvezető: Molnár Julianna, a „Kályhás” című folyóirat szerkesztője, Kályhás mester
Gyakorlati foglalkozásvezető: Vereczkei László, Kályhás mester

11.) KÉZI ÉS GÉPI HÍMZŐ

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103106
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi és gépi hímző szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők megtanulják Magyarország hímző-kultúrájának díszítő eljárásait és öltéstechnikáit, továbbá a varrógéppel készíthető hímzési technikákat. Jártassá válnak a tervezési ismeretekben is.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, kézi- és gépi hímző szakmaelmélet és gyakorlat.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere kitüntetéssel rendelkező Népi Iparművész, Czidor Lászlóné, Győrfi Károlyné hímző oktatók


12.) KOSÁRFONÓ ÉS FONOTTBÚTOR-KÉSZÍTŐ

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103107
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók a híres békési kosárfonással ismerkedhetnek meg, ennek alapjait sajátítják el. A képzési idő során az önálló tervezés alapjait is elsajátítják. A megfelelő technikák ismeretében különböző formájú és méretű kosarakat (gyümölcsös, bevásárló, kutyakosár stb.) és bútorokat készítenek
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, vizuális és művészeti ismeretek, szakmaelmélet és technológia, kosárfonó és fonott bútor készítés technológiai folyamata
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett kosárfonó, Népi Iparművész


13.) NEMEZKÉSZÍTŐ

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103110
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a nemezkészítő szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők megtanulják a nem szőtt kelme készítésének technológiáját, a különböző díszítőeljárásokat. A gyakorlat során nemeztakarókat, párnákat, ruhadarabokat, játékokat készítenek. Jártassá válnak a tervezési ismeretekben is.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, nemezkészítés szakmaelmélete és gyakorlata.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Kaszás Ákos Népi Iparművész

14.) NÉPI BŐRMŰVES

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103111
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók a népi bőrművesség elméletével és gyakorlatával ismerkedhetnek meg. A képzési idő során az önálló tervezés alapjait is elsajátítják. A megfelelő technikák ismeretében különböző formájú és méretű bőrtárgyakat készítenek, pl. táska, szíj, tarsoly, stb.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, vizuális és művészeti ismeretek, szakmaelmélet és technológia, bőrtárgy készítés technológiai folyamata
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Éber Tamás, bőrműves oktató15.) ÖTVÖS - ARANYMŰVES

A szakképzés azonosító száma: OKJ 542111300105401
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók elsajátítják az ötvös szakma elméletének és gyakorlatának alapjait. Többek között darabolás, hengerlés, dróthúzás, reszelés, köszörülés, szegecselés, stb. A képzés során ékszereket készítenek – gyűrűk, pecsétgyűrűk, medálok, fülbevalók, karkötők, láncok, stb.
Tantárgyak: szakmai ismeret, anyagismeret, szakrajz, művészettörténet, munkavédelem, vállalkozói ismeretek, szakmai gyakorlat.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta négy nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 330.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Juhászné Szalai Edit, ötvös oktató, Tóth Anna, ötvös

16.) SZÍJGYÁRTÓ-NYERGES

A szakképzés azonosító száma: OKJ 315420210000000
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
A szíjgyártó-nyerges szakmán belül rész-szakképesítés is szerezhető bőrtárgykészítő, - azonosító szám: 3154202-01003101 - és szíjgyártó, - azonosító szám: 3154202-01002101 – szakmákból.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők a szíjgyártás és a nyeregkészítés alapismeretei segítségével díszes és mindennapi lószerszámok, pórázok, szíjak, nyergek stb. tervezését, elkészítését sajátíthatják el.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, szíjgyártó-nyerges szakmaelmélet és technológiai folyamat
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Éber Tamás, bőrműves oktató17.) SZŐNYEGSZÖVŐ

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103108
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi szőnyegszövő szakma elméletét és gyakorlatát sajátítják el. A képzés végén a hallgatók képessé válnak álló- és fekvő szövőszéken gyapjú, rongy alapanyagból szőtteseket elkészíteni, hagyományos forma- és motívumkincs felhasználásával. Megtanulják továbbá a tervezés alapelemeit.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, szőnyegszövő vizuális alapismeretek, szőnyegszövő szakmaelmélet és technológiai folyamat
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013. június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett szövő, Népi Iparművész

18.) TAKÁCS

A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103109
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8 általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi vászonszövés szakma elméletét és gyakorlatát sajátítják el. A képzés végén a hallgatók képessé válnak különböző mintázatú vászonszőttesek elkészítésére a hagyományos forma és motívumkincs felhasználásával. Megtanulják továbbá a tervezés alapelemeit.
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, népi kézműves vállalkozási alapismeretek, népi kézműves szakmai elmélet, népi kézműves szakmai gyakorlat, népi kézműves szakmai munka- és környezetvédelmi ismeretek, takács vizuális alapismeretek, takács szakmaelmélet és technológiai folyamat
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013.június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Debreczeni János, szövő, Népi Iparművész19.) TEXTILMŰVES - KÉZMŰVES

A szakképzés azonosító száma: OKJ 54111600105403
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat,ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tantárgyak: általános vizuális művészeti alapismeretek, vállalkozások vagy az egyéni alkotókörnyezet tervezése, szabályszerű működése
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: 2011. július
Befejezés időpontja: 2013.június
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.

II. OKTATÓI KÉPZÉS


NÉPI JÁTÉK ÉS KISMESTERSÉG OKTATÓI KÉPZÉS


A szakképesítés azonosító száma: OKJ 312150200015401
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi.
Sikeres vizsga esetén FELSŐFOKÚ szakképzettség szerezhető, amely közalkalmazotti munkakörben átsorolást tesz lehetővé.

A képzés moduljai:
1.) népi játszóházi foglalkozásvezetői;
2.) választott népi kismesterség (az országos képzési jegyzékben feltüntetett népi kismesterség valamelyike)
3.) oktatói

A három rész követelménye együtt és külön-külön is teljesíthető, de csak a három rész sikeres elvégzését igazoló dokumentumok összessége adja meg a népi játék és kismesterség oktatói bizonyítványt.
1.)    NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁS VEZETŐI


Pedagógusok számára akkreditált, alapítási és indítási engedélyszám: OKM-3/386/2009
A képzés célja és tartalma: gyakorlati kézműves és néprajzi elméleti ismeretek elsajátítása, annak érdekében, hogy a pedagógus iskolai illetve tanórán kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe beépíteni.
Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat
Időtartama: 120 óra.  A foglalkozások hétvégén vannak, havonta 2 nap.
Kezdés időpontja: 2010. szeptember
Befejezés időpontja: 2011. május
Részvételi díj: 92.000 Ft és a vizsgadíj.
 
2.) NÉPI KISMESTERSÉG SZAKMAI KÉPZÉSE


Tartalom: a kiválasztott szakma elméleti és gyakorlati ismereteinek az elsajátítása.
Választható szakmák: csipkekészítő, fajáték készítő, faműves, fazekas, gyékény-, szalma-, csuhétárgy készítő, kézi és gépi hímző, kosárfonó- és fonott bútor készítő, nemezkészítő, népi bőrműves,  szőnyegszövő, takács
Időtartama: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két nap és két alkalommal nyáron 6 napos intenzív képzés.
Kezdés időpontja: kiírásunk első fejezetében.
Befejezés: kiírásunk első fejezetében.
Sikeres írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga után a résztvevők államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképesítésről kapnak bizonyítványt.
Részvételi díj: 168.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.

3.) OKTATÓI KÉPZÉS


A képzés célja és tartalma: a választott népi kézműves szakma tanításmódszertanának, továbbá tervezés alapismereteinek elsajátítása.  

Tananyag: Pedagógiai, pszichológiai, művészettörténet, a választott szakma néprajza, oktatásmódszertana és szakrajza.
Időtartama: 1 év, havonta 2 nap hétvégén.
Kezdés időpontja: 2010. szeptember, illetve 2011. szeptember
Befejezés: 2011.június, illetve 2012. június
Sikeres szóbeli, írásbeli és gyakorlati vizsga után a résztvevők államilag elismert FELSŐFOKÚ szakképesítésről bizonyítványt kapnak.
Részvételi díj: 92.000 Ft és a vizsgadíj.
III. tanúsítványt nyújtó Akkreditált

képzés PEDAGÓGUSOKNAK


1.) NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁS VEZETŐIPedagógusok számára akkreditált, alapítási és indítási engedélyszám: OKM-3/386/2009
A képzés célja és tartalma: gyakorlati kézműves és néprajzi elméleti ismeretek elsajátítása, annak érdekében, hogy a pedagógus iskolai illetve tanórán kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe beépíteni.
Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat
Időtartama: 120 óra.  A foglalkozások hétvégén vannak, havonta 2 nap.
Kezdés időpontja: 2010. szeptember
Befejezés időpontja: 2011. május
Részvételi díj: 92.000 Ft és a vizsgadíj.

 


 2.) NÉPIÉKSZER-KÉSZÍTŐ TANFOLYAM


Pedagógusok számára akkreditált, alapítási és indítási engedélyszám: OKM-3/135/2008.

A képzés célja és tartalma: Az akkreditált képzés során elméleti ismeretként, a hagyományos népi ékszerek történetét, típusait, funkcióit, a gyakorlati foglalkozásokon pedig az ékszerkészítés alapjait sajátítják el a hallgatók. Többek között a virágos gyöngy variációkkal, gyöngyszövéssel, gyöngyszalagok készítésével foglalkoznak.

Tantárgyak: Viselet és ékszer a történelem folyamatában, a népi ékszerek típusai, funkciói, úri és polgári viseletek és kiegészítők, gyöngyös párták és egyéb gyöngydíszek, gyöngyfűzés gyakorlata,
Időtartama: 60 óra.  A foglalkozások hétvégén vannak, havonta 2 nap.
Kezdés időpontja: 2010. október
Befejezés időpontja: 2011. március
Részvételi díj: 46.000 Ft, a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Szerkesztette: Pál Miklósné